Cường Quốc luôn quan tâm đến chính sách đào tạo và trọng dụng nhân tài. Chúng tôi đang trải qua quá trình tăng trưởng mạnh nên chúng tôi thường xuyên cần nhân viên mới. Nếu bạn là người nhiệt tình, đáng tin cậy và quyết đoán, dưới đây có thể thấy các đề nghị tuyển dụng:

  • Một công việc với nhiều trách nhiệm và độc lập.
  • Nhiều khả năng và sáng kiến trong 1 công ty đang phát triển.
  • Các đồng nghiệp vui vẻ, thúc đẩy lẫn nhau.
  • Mức lương tốt và điều kiện làm việc tốt.

Nếu bạn muốn về làm việc cho Cường Quốc, chúng tôi muốn biết bạn là ai, có thể bạn sẽ có 1 cơ hội được tuyển dụng trong tương lai, vì vậy vui lòng gửi cho chúng tôi CV của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Địa chỉ email: info@cuongquoclogistics.com.

Cường Quốc thường xuyên tổ chức hướng dẫn thực tập sinh. Bạn sẽ có thể được nhận thực tập khi có giấy giới thiệu của trường.